af | maj 20, 2022 | Cases

NJORD@BLOX sætter fokus på naturen, klima og fællesskaber i byen

ANDELSFORENING DRØMMER OM FÆLLESSKABSDRIVHUS

En andelsboligforening i københavn har fokus på opbygning af fællesskabet. formanden ved, at følelsen af fælleskab og oplvelsen af at høre til, er én af de vigtigste faktorer for et sund liv. derfor ønsker han at gøre en ekstra indsats, for at beboerne i foreningen, kan få noget at være fælles om og bygge naboskabet op omkring.

Da han så kuppeldrivhuset, var han ikke i tvivl om, at her var en mulighed for både at få et unikt arkitektonisk kunstværk ind i baggården og samtidig få et rum, hvorfra beboerne i fællesskab kunne skabe en masse fælles aktiviteter.