af | maj 20, 2022 | Cases

NJORD@BLOX sætter fokus på naturen, klima og fællesskaber i byen

DOME OF LIFE – ET SAMLINGSPUNKT FOR FÆLLESSKAB OG BIODIVERSITET

Dome of Life er et stort og ambitiøst projekt, i gangsat af bl.a. aktionsfilosofen Oleg Kofoed. Siden 2021 har han og en masse folk, der kæmper for en mere bæredygtig verden, kæmpet for at realisere opsætningen af seks Domes of Life i København. En Dome of Life er et samlingspunkt for regenerative fælleskaber, der forbedrer det lokale sociale liv og den stedsbaseret biodiversitet på en og samme tid.

Projektet er sat til 2022-2023