af | maj 20, 2022 | Cases

NJORD@BLOX sætter fokus på naturen, klima og fællesskaber i byen

KUPPELHUSET SOM KUNSTVÆRK PÅ NORDSJÆLLAND

I efteråret 2020 blev der i en kommune på Nordsjælland udarbejdet en plan med visioner for et større grønt område, der bl.a. huser en permakulturhave og en skoles grønne arealer. I planen indgår et forslag om et spektakulært kunstværk, som vil tiltrække folk til området.

En forening med tilknytning til området, foreslog derfor at bygge et kuppeldrivhus i et farverigt design, der både kan tjene som kunstværk, som vejrskærmet mødested, som udstillingsforum for lokale kunstnere og samtidig gøre dyrkning af varmekrævende planter og tiltrækning af småplanter mulig.

Projektet søger pt fondsmidler.