Strategisk udvikling af grønne fællesskaber

Fællesskaber som katalysator 

for grøn livsstil 

I NJORD oversætter vi folks behov og drømme og gør dem til virkelighed gennem aktivering af 

fællesskabet – i og omkring dyrkning på tage og i baggårde, i drivhuse og i fælleshaver.

Med afsæt i menneskers kompetencer og stedbundne kvaliteter udvikler vi grundlaget for at 
boligforeningen, dyrkningsfællesskabet eller lokalsamfundet får skabt et solidt fællesskab med dyrkning
og bæredygtig livsstil som omdrejningspunkt.

Vi gør social bæredygtighed og grøn livsstil til en fælles sag.

FÆLLESSKABER

Vi er eksperter i fællesskabsdannelse og hjælper jer med, hvordan villakvarteret, seniorbofællesskabet, opgangen i andelsboligforeningen eller landsbyen kan få et levende fællesskab, med aktive og engagerede beboere i det

Vi har en værkstøjskasse der rummer viden om alt fra kreativ kortlægning, identitetsdannelse, mobilisering af frivillige, igangsættelse af kooperativer og bofællesskaber

Alle processer og tiltag igangsættes ud fra filosofien om demokratisk medborgerskab, empowerment og stedbundne handlinger

 

DYRKNING

Vi giver jer den bedste rådgivning til, hvordan jeres boligforening kan dyrke drivhuset i fællesskab.

Hvilke planter skal I vælge. Hvordan organiserer I jer, så alle er glade. Hvor tit skal I mødes og hvad skal I mødes om? Hvad er et dyrkningsårshjul, og hvordan bruger I det bedst muligt?

Alle fællesskaber er forskellige og alle ønsker noget forskelligt. Derfor sætter vi os omhyggeligt i i jeres situation og rådgiver ud fra hvilke kompetencer I har, hvor meget tid I kan lægge I det, hvad formålet med dyrkningen og drivhuset er og hvad i håber at opnå med det.

Vores formål er, at hjælpe jer med at komme i gang så I hurtigt muligt selv kan overtage styringen af drivhus og dyrkning i drivhuset, i fælleshaven, i højbede og i gården.

Revitalisering af steder og fællesskaber

Trænger boligområdet til et løft eller har I døde områder, der skal have nyt liv? Vi hjælper med at skabe nyt liv og vækst

Brugerinvolvering

Brugerinvolvering er en god økonomisk investering

Når rammerne for dyrkningsfællesskabet rammer plet fra start, fordi beboerne har været aktivt involveret i at skabe en løsning, der matcher reelle behov og behov, spares der masser af ressourcer.

Vi anbefaler altid, at brugerinvolveringen starter op før drivhuset og fælleshaven etableres.

Det giver klarhed, motivation og godt naboskab.

 Styrk værdien

Områdets værdi kan styrkes gennem Kuppeldrivhuset, brugerinvolvering og et godt grønt naboskab.

Brugerinvolveringen kan være med til at kickstarte et områdes udvikling. Brugerinvolveringen kan kortlægge synergipotentialer, der kan indarbejdes i fællesskabet og understøtte områdets lokale værdi.

Et attraktivt og levende grønt fællesskab kan betyde mere end beliggenheden.

Kuppeldrivhuset kan med sin smukke arkitektur bidrage med en identitet og karakter, der fortæller historien om hvordan social og grøn bæredygtighed går hånd i hånd i lokalsamfundet.

Kortlægning og analyser

Vi udarbejder foranalyser og udvikler holdbare projekter, som tager afsæt i de involverede mennesker og det konkrete steds særlige kvaliteter.

Med afsæt i foranalysen udvikler vi i fællesskab med jer, en plan for det videre forløb, med henblik på at mobiliserer det stærkest mulige fællesskab, hvor folks egne ressourcer og drømme sættes i spil.

Vi tilbyder bl.a. kvantitativ kortlægning af den sociale kapital og fællesskabets grønne dannelse, kvalitativ kortlægning af kompetencer og stedsspecifikke ressourcer samt modenhedsanalyse af fællesskabet.   

Organisering af Kuppeldrivhuset

Lige meget om fællesskabet ønsker at danne en forening eller være et løst netværk, er det afgørende at fællesskabet organiseres gennem en forventningsafstemning.

Det kan være løst og tilfældigt eller stramt og struktureret med faste arbejdsdage, et fyldigt årshjul og en forening med møder og generalforsamling.

Det vigtigste er at skabe en robust organisering, der forbliver med at eksistere uanset ændringer i personkredsen omkring Kuppeldrivhuset.

Med udgangspunkt i folks ønsker, tid og interesser hjælper vi jer med at etablere en organiserings-model, der passer til jeres ønsker og behov.

Forretningsudvikling

Grøntsager, krydderurter, frugt og grønt kan sælges og dermed bidrage til en sund økonomi for fællesskabet.

Vi hjælper jer i hele processen med
hvordan I kommer fra Idéudvikling til udarbejdelse
af en bæredygtig forretningsmodel
og videre til selve stiftelsen af en fællesejet virksomhed.

Gennem fælles dyrkning i NJORDs Kuppeldrivhuse
styrkes det frivillige engagement i byer, boligområder og lokalsamfund 

RING ELLER SKRIV TIL OS. VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG

2 + 10 =