Strategisk udvikling af grønne fællesskaber

Fællesskaber som katalysator 

for grøn livsstil 

Gennem fælles dyrkning kan det frivillige engagement i
byer, boligområder og lokalsamfund styrkes. 

I NJORD oversætter vi folks behov og drømme og gør dem til virkelighed gennem aktivering af
fællesskabet – i og omkring 
dyrkning på tage og i baggårde, i drivhuse og i fælleshaver.

Med afsæt i menneskers kompetencer og stedbundne kvaliteter udvikler vi grundlaget for at din
boligforening, dyrkningsfællesskab eller lokalsamfund får skabt et solidt fællesskab med dyrkning
og bæredygtig livsstil som omdrejningspunkt.

Vi gør social bæredygtighed og grøn livsstil til en fælles sag.

Foranalyser

En god idé er ikke altid nok. Vi udarbejder foranalyser og udvikler holdbare projekter, som tager afsæt i de involverede mennesker og det konkrete steds særlige kvaliteter.

Med afsæt i foranalysen udvikler vi i fællesskab med jer, en plan for det videre forløb, med henblik på at mobiliserer det stærkest mulige fællesskab, hvor folks egne ressourcer og drømme sættes i spil.

Vi tilbyder bl.a. kvantitativ kortlægning af den sociale kapital og fællesskabets grønne dannelse, kvalitativ kortlægning af kompetencer og stedsspecifikke ressourcer samt modenhedsanalyse af fællesskabet.   

Proces og involvering

Vi har fokus på udvikling af fællesskaber gennem fælles dyrkning af grøntsager, frugt og blomster og andre bæredygtige handlinger.

For at det skal lykkes, kræver det at tiltagene har sit afsæt i de deltagende menneskers engagement, interesser og kompetencer.

Gennem processerne lærer fællesskabet at dyrke eller aktiverer de grønne kompetencer, der allerede eksisterer.

Med afsæt i traditioner, begivenheder og andre anledninger tilrettelægges et fælles dyrkningsårhjul.

Organisering 

Lige meget om fællesskabet ønsker at danne en forening eller være et løst netværk, er det afgørende at fællesskabet organiseres gennem en forventningsafstemning.

Det kan være løst og tilfældigt, hvor afgrøder deles og de der har lyst deltager. Det kan være stramt struktureret med faste arbejdsdage, et fyldigt årshjul og en forening med møder og generalforsamling. 

Med udgangspunkt i folks ønsker, tid og interesser hjælper vi med at etablere en organiseringsmodel, der sikrer et levende fællesskab med en grøn livsstil.

Fællesskab

Vi er eksperter i fællesskabsdannelse og hjælper meget gerne jer med, hvordan det kedelige villakvarter, seniorbofællesskabet, opgangen i andelsboligforeningen eller landsbyen kan få et levende fællesskab, med aktive og engagerede beboere i det .

Vi har en værkstøjskasse der rummer viden om alt fra kreativ kortlægning, identitetsdannelse, mobilisering af frivillige, igangsættelse af kooperativer og bofællesskaber.

Alle processer og tiltag igangsættes ud fra filosofien om demokratisk medborgerskab, empowerment og stedbundne handlinger.

Bæredygtig livsstil

Med afsæt i fællesskabets viden, interesser og kompetencer hjælper vi med at udvikle en grønnere og mere bæredygtig livsstil.

Ved at understøtte stærke, normgivende fællesskaber bliver grønne bæredygtige handlinger en naturlig adfærd.  

Vi hjælper boligforeningen, lokalsamfundet og andre fællesskaber med at reducere klimaaftrykket, øge biodiversiteten og den social bæredygtighed.

Forretningsudvikling

Grøntsager, krydderurter, frugt og grønt kan sælges og dermed bidrage til arbejdspladser og en sund økonomi for fællesskabet. Vi hjælper jer i hele processen med hvordan i kommer fra  Idéudvikling til udarbejdelse af en bæredygtig forretningsmodel og videre til selve stiftelsen af en fællesejet virksomhed.

Dermed skabes en robust organisering, der forbliver med at eksistere uanset ændringer i personkredsen omkring virksomheden. Formålet er at etablere en solid demokratisk virksomhed og drive den godt, så der dannes et overskud, der kan geninvesteres i lokalområdet. 

Workshops

Mangler I inspiration til jeres næste fællesdyrknings-event i gården, i drivhuset eller i fælleshaven, så lad os hjælpe jer.

Med enkle metoder og kreative greb skaber vi en hyggelig og sjov dag, hvor både fællesskab og planter blomstrer.

 

 

FNs Verdensmål

Verdens lande vedtog i 2015 i FN 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål. Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssig.

Vi tilbyder hjælp til udvælgelse og implementering af FN’s 17 Verdensmål i jeres strategiske arbejde.

RING ELLER SKRIV TIL OS. VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG

9 + 2 =