Strategisk udvikling af grønne fællesskaber

Fællesskaber som katalysator 

for grøn livsstil 

I NJORD oversætter vi folks behov og drømme og gør dem til virkelighed gennem aktivering af fællesskabet – i og omkring dyrkning på tage og i baggårde, i drivhuse og i fælleshaver.

Med afsæt i menneskers kompetencer og stedbundne kvaliteter udvikler vi grundlaget for at boligforeningen, dyrkningsfællesskabet eller lokalsamfundet får skabt et solidt fællesskab med dyrkning
og bæredygtig livsstil som omdrejningspunkt.

Vi gør social bæredygtighed og grøn livsstil til en fælles sag.

FÆLLESSKABER

Vi er eksperter i fællesskabsdannelse og hjælper jer med hvordan villakvarteret, seniorbofællesskabet, opgangen i andelsboligforeningen eller landsbyen får et levende fællesskab, med aktive og engagerede beboere med dyrkning som det centrale omdrejningspunkt.

 

Alle processer og tiltag igangsættes ud fra filosofien om demokratisk medborgerskab, empowerment og stedbundne handlinger.

 

DYRKNING

Vi giver jer den bedste rådgivning til, hvordan jeres boligforening dyrker drivhuset i fællesskab.

Hvilke planter skal I vælge. Hvordan organiserer I jer, så alle er glade. Hvor tit skal I mødes og hvad skal I mødes om? Hvad er et dyrkningsårshjul, og hvordan bruger I det bedst muligt?

Alle fællesskaber er forskellige og alle ønsker noget forskelligt. Derfor sætter vi os omhyggeligt i i jeres situation og rådgiver ud fra hvilke kompetencer I har, hvor meget tid I kan lægge I det, hvad formålet med dyrkningen og drivhuset er og hvad I håber at opnå med det.

 

Revitalisering af steder og fællesskaber

Trænger boligområdet til et løft eller har I døde områder, der skal have nyt liv? Vi hjælper med at skabe nyt liv og vækst

Brugerinvolvering

Brugerinvolvering er en god økonomisk investering

Når rammerne for dyrkningsfællesskabet rammer plet fra start, fordi beboerne har været aktivt involveret i at skabe en løsning, der matcher reelle behov og behov, spares der masser af ressourcer.

Vi anbefaler altid, at brugerinvolveringen starter op før drivhuset og fælleshaven etableres.

Det giver klarhed, motivation og godt naboskab.

 Styrk værdien

Områdets værdi kan styrkes gennem Kuppeldrivhuset, brugerinvolvering og et godt grønt naboskab.

Brugerinvolveringen kan være med til at kickstarte et områdes udvikling. Brugerinvolveringen kan kortlægge synergipotentialer, der kan indarbejdes i fællesskabet og understøtte områdets lokale værdi.

Et attraktivt og levende grønt fællesskab kan betyde mere end beliggenheden.

Kuppeldrivhuset kan med sin smukke arkitektur bidrage med en identitet og karakter, der fortæller historien om hvordan social og grøn bæredygtighed går hånd i hånd i lokalsamfundet.

Kortlægning og analyser

Vi udarbejder foranalyser og udvikler holdbare projekter, som tager afsæt i de involverede mennesker og det konkrete steds særlige kvaliteter.

Med afsæt i foranalysen udvikler vi i fællesskab med jer, en plan for det videre forløb, med henblik på at mobiliserer det stærkest mulige fællesskab, hvor folks egne ressourcer og drømme sættes i spil.

 

Organisering af Kuppeldrivhuset

 

Med udgangspunkt i folks ønsker, tid og interesser hjælper vi jer med at etablere en organiseringsmodel, der passer til jeres ønsker og behov.

Formålet er at skabe en robust organisering, der forbliver med at eksistere uanset ændringer i personkredsen omkring Kuppeldrivhuset.

Gennem fælles dyrkning i NJORDs Kuppeldrivhuse
styrkes det aktive medborgerskab i byer, boligområder og lokalsamfund 

RING ELLER SKRIV TIL OS. VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG

8 + 13 =