af | maj 15, 2020 | Nyheder

I midten af maj inviterede vi en række potentielle kunder og brugere med til en workshop, hvor vi i fællesskab skulle prototype os frem til fremtidens bæredygtige drivhus. Det gjorde vi med inspiration i fotos af eksisterende drivhuse, materialeprøver vi kunne se på og mærke på, idéudvikling med ord og med tegninger. Og sidst men ikke mindst – ved at bygge vores ideer af papir, pap og teste dem på hinanden.

Inddragelse af brugernes kontekst og perspektiv er en særlig måde at arbejde på inden for produktudvikling. Det bidrager med en konkret tilgang til innovation, hvor man et øjeblik sætter sine egne ideer til side, og i stedet stiller spørgsmålene: Hvordan kan vi forstå et drivhus ud fra kundens behov? Hvad er deres kontekst og hvordan kan vi leve os ind i den? Hvordan bruger vi den indsigt, til at designe gode drivhuse? Det er svarene på disse spørgsmål, der er med til at definere hele designprocessen. Og det betyder også, at det er svært at lave traditionelle projektplaner, hvor man forsøger at forudsige og styre efter, hvad der skal ske fra uge til uge. Tilgangen fordrer, at man tør kaste sig ud i at eksperimentere, teste og begynde forfra i nye iterationer. Resultatet er en langt mere organisk tilblivelsesproces, hvor løsningen langsomt samler sig fra kendte og ukendte steder, men hvor man til gengæld får et produkt som er skabt med udgangspunkt i reelle behov og ikke kun ud fra, hvad vi selv synes er smart og cool.