af | nov 25, 2020 | Nyheder

En ny undersøgelse viser at mere end 30 procent af beboere i største danske byer ønsker mulighed for at engagere sig i dyrkning, høst eller naturpleje, hvis de kunne bestemme indretningen af et grønt område. Vi tager den lige igen – mere end 30% vil gerne engagere sig i dyrkning, høst eller naturpleje – i de største danske byer!!  

Undersøgelse er udført af Sociologisk Institut på Københavns Universitet og Friluftsrådet. Det treårige forskningsprojekt har kortlagt danskernes involvering i grønne fællesskaber i byen. Undersøgelsen viser at de grønne fællesskaber pibler frem overalt. Næsten halvdelen af befolkningen i byerne har deltaget i eller været med til at arrangere rekreativt grønt byliv, mens omkring 10 % af beboerne i de større danske byer allerede deltager i dyrkning af fx grøntsager og frugt. Resultatet bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.100 beboere i danske byer med mere end 10.000 indbyggere.

Forskere har ligeledes forsøgt at identificere etablerede grønne fællesskaber, og har fundet frem til omkring 250 af slagsen – spredt ud over hele landet.  Fællesskaberne kan være en måde at gøre abstrakte spørgsmål om natur og biodiversitet mere håndgribelige og nærværende, mener en af forskerne bag undersøgelsen.

Undersøgelsen viser dermed et stærkt civilt engagement om grønne områder i de danske byer.

Forskningsrapporten viser desuden, hvordan det grønne og naturen bruges som greb og omdrejningspunkt til at danne stærke sociale fællesskaber i og omkring naturaktiviteter. Et andet vigtigt resultat fra undersøgelsen viser, at de grønne grupper bygger bro mellem meget nære og hverdagsagtige værdier som lokalt fællesskab og lysten til at få jord under neglene og et bredere engagement i miljø- og klimaproblematikker.

Når vi i NJORD kan se at der er et behov for at skabe en ny form for nærvær og sammenhæng mellem naturen og mennesker gennem fællesskabsdrivhuset, er det ikke helt skudt forbi. Folk i byen viser med al tydelighed, at der er et stort behov for at involvere sig aktivt i naturen. Det er ikke længere nok at gå i Kongens Have og slikke sol. Byboerne ønsker at få jord under neglene og har en stærk længsel efter at komme helt tæt på; få ting til at gro, se frø blive til planter og lægge høsten på egen tallerken.

Undersøgelsen peger således på en kraftig modbevægelse til den fremmedgjorthed, der alt for længe har eksisteret mellem menneske og natur. Folk ønsker balance mellem sig selv og deres grønne omgivelser og har fået øjnene op for, hvad det giver at involvere sig i for eksempel dyrkning og høst. Ud over at få friske lokale råvarerind i køkkenet, bidrager nærheden til naturen også med en sanselighed og et psykisk velvære, der efterhånden er veldokumenteret. Derfor er det også ekstra glædeligt, at bylivet ikke længere er en direkte modstilling med et grønt liv, men at der er rig mulighed for at involvere sig i mange forskellige grønne fællesskaber i de største danske byer.  

Du kan læse mere om undersøgelsens konklusioner her https://www.friluftsraadet.dk/nyheder/ny-forskning-er-populaert-vaere-aktiv-groenne-faellesskaber-byerne.

Vil du vide mere om drivhuse til fællesskaber, kan du finde mere information her https://njord.green/

Kilde: Grønne fællesskaber i byerne – civilt engagement og medborgerskab i bynatur og grønne områder. Københavns Universitet og Friluftsrådet. 2020. https://issuu.com/friluftsradet/docs/gr_nne_f_llesskaber_i_byen_-_publikation