af | jan 28, 2021 | Nyheder

Beskyttelse af vores natur og vores ressourcer får heldigvis stadig større betydning – som virksomhed arbejder vi på at bruge så få materialer som muligt og anvende så bæredygtige materialer som muligt.

Bæredygtighed er et vidt begreb – men vi opererer ud fra tanken om, at vores Kuppeldrivhuse skal kunne anvendes i mange år. Materialerne skal være robuste og kunne modstå slid, storme og dagligt brug. Samtidig skal de være designet på en sådan måde, at de er nemme at sætte op og nemme at pille ned igen. Når brugeren ikke ønsker at eje Kuplen mere, genkøber vi den og sælger den videre.

Først lidt om det materialeøkonomiske design. NJORD Kuppeldrivhuse er designet ud fra byggesystemet Spaceplates, der anvendes til materialeøkonomiske, stærke klimaskaller i alle størrelser.

Systemets geometri og konstruktion er inspireret af søpindsvinets skal, som udgøres af et skivekonstruktionsprincip til at opnå stor styrke med en meget tynd skal. I forhold til skallens tykkelse og forbrug af ”materiale” har det rum, den skaber, meget stor volumen. At efterligne det princip kan have stor betydning for, hvordan vi bygger. I dag bruges der i byggeriet typisk meget store mængder materi­ale i forhold til, hvor meget rum man skaber.

Spaceplates byggesystem er også en stærk letvægtskonstruktion, men som navnet antyder, baserer systemet sig på skiver i stedet for gitre, sådan at de bærende elementer og klimaskærmen er én og samme del. Til forskel fra næsten alt andet nutidigt byggeri med dobbeltkrumme former, hvor en gitterkonstruktion beklædes med plader, er der altså her tale om en konstruktion bestående udelukkende af tynde, på én gang konstruktive og klimaafskærmende plader.

De bærende elementer i Spaceplates byggesystem består af plader boltet sammen – intet an­det. Der er ingen underliggende gitterkonstruktion og ingen komplicerede samlingsdetaljer. Resultatet er en materialeøkonomisk og enkel konstruktion, som kan samles af enhver (med eller uden fagkundskab) på meget kort tid ved hjælp af simpelt håndværktøj, på trods af at delene er designet og frembragt af avanceret digital teknologi. Systemets geometri og æstetik mimer naturens principper, og kan varieres i det uendelige.

Byggesystemet kan tilpasses mange forskellige materialer (stål, aluminium, polycarbonat, akryl, træ, med mere), men med NJORDs Kuppeldrivhuse påtænkes at bruge genanvendt aluminium til konstruktionen og genanvendt akryl til vinduerne.

Aluminium er et bæredygtigt materiale. Hvis man ser på hele livscyklussen for materialet, performer aluminium bedre end andre ma­terialer, fordi det har de bedste genanvendelsesegenskaber. Det har derfor en meget lang levetid. Aluminium er det tredjemest almin­delige metal på jorden, i modsætning til de sjældne metaller, som i dag bruges i mange forbrugerprodukter. Aluminium er godt nok energikrævende at udvinde, men oftest anvendes vandkraft, og dermed belastes miljøet ikke unødvendigt.

Akrylet er 100% genanvendt og der forefindes omfattende Life Cycle Assesment på netop det produkt vi har udvalgt. Fremstillingen af akrylet starter med indsamling af affald, dels overskudsmaterialer fra produktion og dels fra udtjente eller forældede produkter (displays, skilte, montrer, afskærmninger o.m.a.). Gennem en speciel proces forarbejdes dette affald til granulat og returneres til pladeproducenten, som fremstiller en helt ny råvare til fremstilling af nye plader. Denne proces er unik og den kan foretages igen og igen – uden svækkelse af det færdige produkt.

Drivhusets aerodynamiske former er tilpasset et dansk klima, hvor hård vind fra skiftende retninger forekommer jævnligt. Fordi det er holdbart og modstandsdygtigt overfor vejr og vind, belaster det ikke klimaet unødvendigt. Det skal ikke udskiftes, men kan repareres og ombygges efterhånden som nye behov opstår.

Containerskibe, som fragter varer rundt i verden, er en stor belastning for vores miljø. Det er vigtigt, at vi som designere, arkitekter og ingeniører bidrager til, at vi kan opretholde eller genskabe en lokal produktion. NJORD ønsker at styrke den vi­sion ved at etablere en produktion af kvalitetskuppel-drivhuse, som muligvis er lidt dyrere end konventionelle drivhuse, men som til gengæld bidrager til vores fællesskab og samfund, og som holder meget længere end produkter, som er udviklet med maksimal profit for øje.

Og så er der det med den sociale væredygtighed. For NJORD handler det ikke bare om at tjene penge. NJORD er sat i verden, for at være med til at gøre en forskel. Derfor sælger vi ikke blot Kupler, men forsøger at være med til at skabe konkrete handlinger, der gør en konkret forskel. Vi tror på at grøn bæredygtighed går gennem sociale fællesskaber. Og derfor arbejder vi med at skabe projekter i samarbejde med Almennyttige boligforeninger, NGO’er og andre interesseorganisationer om at skabe fællesskaber, med det fælles udgangspunkt at dyrke til selvforsyning. Derudover tilbyder vi facilitering af fællesskaber med udgangspunkt i dyrkning. Det giver øget lokal selvforsyning og er dermed med til at reducere fællesskabets klimaaftryk.

At arbejde med planter er noget der kan samle på tværs af kultur, klasse og sprog. Det giver noget at tale om og glæde sig over. Man kan deltage som observatør eller som aktiv. Fascinationen af at se planter vokse er heldigvis noget, der kan ramme de fleste. Dette skaber et øget nærvær og kontakt med naturen. Forhåbentligt bidrager det til øget respekt for vores omgivelser og derigennem med en større balance mellem natur og mennesker.

Samtidig ønsker vi at involvere vores brugere så meget som muligt. Fra virksomhedens begyndelse har vi involveret potentielle brugere i udvikling af NJORD og Kuppel-drivhuset. Og det er forsat meningen af brugerne skal spille en så stor rolle som muligt. Vi lytter dermed ikke kun til vores brugere, men ser dem som vores vigtigste samarbejdspartnere og kollegaer.