design - natur fællesskaber

Fællesskaber som katalysator
for grøn livsstil

 

Med afsæt i menneskers kompetencer og stedbundne kvaliteter udvikler vi grundlaget for at boligforeningen, dyrkningsfællesskabet eller lokalsamfundet får skabt et solidt fællesskab med dyrkning
og bæredygtig livsstil som omdrejningspunkt.

Vi gør social bæredygtighed og grøn livsstil til en fælles sag.

FÆLLESSKABER

Vi er eksperter i fællesskabsdannelse og hjælper jer med hvordan villakvarteret, seniorbofællesskabet, opgangen i andelsboligforeningen eller landsbyen får et levende fællesskab, med aktive og engagerede beboere med dyrkning som det centrale omdrejningspunkt.

 

Alle processer og tiltag igangsættes ud fra filosofien om demokratisk medborgerskab, empowerment og stedbundne handlinger.

 

Revitalisering af steder og fællesskaber

Trænger boligområdet til et løft eller har I døde områder, der skal have nyt liv? Vi hjælper med at skabe nyt liv og vækst

Brugerinvolvering

Brugerinvolvering er en god økonomisk investering

Når rammerne for dyrkningsfællesskabet rammer plet fra start, fordi beboerne har været aktivt involveret i at skabe en løsning, der matcher reelle behov og behov, spares der masser af ressourcer.

Vi anbefaler altid, at brugerinvolveringen starter op før drivhuset og fælleshaven etableres.

Det giver klarhed, motivation og godt naboskab.

 Styrk værdien

Områdets værdi kan styrkes gennem Kuppeldrivhuset, brugerinvolvering og et godt grønt naboskab.

Brugerinvolveringen kan være med til at kickstarte et områdes udvikling. Brugerinvolveringen kan kortlægge synergipotentialer, der kan indarbejdes i fællesskabet og understøtte områdets lokale værdi.

Et attraktivt og levende grønt fællesskab kan betyde mere end beliggenheden.

Kuppeldrivhuset kan med sin smukke arkitektur bidrage med en identitet og karakter, der fortæller historien om hvordan social og grøn bæredygtighed går hånd i hånd i lokalsamfundet.

Gennem fælles dyrkning i NJORDs Kuppeldrivhuse
styrkes det aktive medborgerskab i byer, boligområder og lokalsamfund